Naar de kaart

Kweekschool

Nieuwe Prinsengracht nr 89

Gemeentelijke Kweekschool aan de Nieuwe Prinsengracht

Op de Amsterdamse voor onderwijzers en onderwijzeressen zaten in 1940/41 in elke jaargroep wel enkele joodse leerlingen. Ook zij werden vanaf september 1941 op bevel van de bezetter, van het gewone onderwijs uitgesloten, terwijl een aantal van hen juist dat schooljaar, in mei 1942 examen zou doen.
De gemeente talmde met een oplossing voor deze aankomende joodse onderwijzers; het examen was een staatsexamen en daar waren de Joden ook van uitgesloten.

De pas gevormde onderwijscommissie van de  nam daarop het initiatief; er was al een tekort aan joodse leerkrachten en men voorzag dat dat tekort nog wel zou toenemen, reden genoeg om met spoed eigen onderwijskrachten op te leiden.
Dus nam Isaac van der Velde van de Joodse onderwijscommissie contact op met het in Den Haag en zo kwam er een oplossing in de vorm van een spoedopleiding voor Joodsche onderwijzers en onderwijzeressen. Er kwam geld en zelfs een dispensatie voor de praktijkuren, want eigenlijk moest een aankomende onderwijzer een half jaar hospiteren (stage lopen), en daar was nu niet genoeg tijd voor.

Maandag 23 november 1941 startte de cursus, er werd een lokaal vrij gemaakt bij de gemeentelijke Joodse HBS in de Coornhertschool aan Mauritskade nr 25.
Er waren dat jaar zo’n 25 joodse leerlingen in de verschillende leerjaren. Nog geen half jaar later behaalden ze allemaal hun akte van bekwaamheid en na de zomer van 1942 stonden ze voor de klas op een van de gemeentelijke Joodsche scholen.
De hadden toen al de eerste gaten geslagen in de onderwijsteams van verschillende joodse scholen, dus de komst van deze jonge krachten was zeer welkom.

Na het succes van de stoomcursus nam de Joodse Onderwijscommissie het initiatief voor een volledige Joodse Opleidingsschool voor onderwijzers en onderwijzeressen.
Het leerplan omvatte vier volledige jaren en droeg de handtekening van Isaac van der Velde, die toen hoofd was van het pasgevormde van de Joodsche Raad.
Henri van Praag [1916-1988] werd aangesteld als directeur en toen hij onderdook kwam mejuffrouw Eveline Lijons [1895-1994] in zijn plaats.

Eerst zat de Joodsche Kweekschool nog bij de Joodsche aan de Mauritskade, maar begin 1943 werd dat gebouw ontruimd; de HBS trok in bij het Joodsch Lyceum in de Stadstimmertuin en de Joodsche Kweek verhuisde naar de Christiaan de Wetstraat waar ook de Joodsche zat.

Naast de opleiding A (voor lagere schoolleerkrachten) was er ook een cursus voor het voorbereidend onderwijs; (de Vormschool). Die duurde drie jaar en daar kon je al terecht na twee jaar MULO, dat was één klasje met zeven joodse meisjes, allemaal zo’n 17 jaar.
Na de de Transvaalbuurt werd net als de andere joodse scholen in die wijk, ook de Joodse Kweek & Vormschool in juni 1943 gesloten.