over deze site

Deze website vertelt het verhaal van de scholen, kinderen en leerkrachten in Amsterdam en in de rest van Nederland, in de periode 1940-1943. Het berust op uitvoerig onafhankelijk onderzoek van documenten uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland, zoals die terug te vinden zijn in de verschillende archieven.

In eerste instantie richtte ik me op het verhaal van mijn vader.
Het ging me er om de gebeurtenissen van die jaren op een rijtje te krijgen, in relatie tot zijn kleine heldendaad. Naarmate ik grondiger onderzoek deed, kwamen er steeds meer vragen waarvan ik vond dat ze een duidelijk antwoord verdienden.
Al schrijvende aan dat eerste artikel, begreep ik dat de veelheid aan informatie niet allemaal in dat verhaal kwijt kon, zonder het ingewikkeld en onleesbaar te maken. Zodra dat eerste verhaal in 2010 eindelijk op mijn site stond, heb ik het hele onderzoek nog eens dunnetjes overgedaan, dit keer met als invalshoek:
Wat gebeurde er met en rondom die joodse lagere school-leerlingen, leerkrachten en scholen in Amsterdam, gedurende de Duitse bezetting.’
Het resultaat is een diepgravende studie
De ontjoodsing van het lager onderwijs
in Amsterdam en elders in Nederland,
gedurende de bezetting 1940-1943 

Mijn onderzoek dient binnen de veelheid aan Holocauststudies als referentiepunt inzake de ontjoodsing van het onderwijs tijdens de Duitse bezetting.

Uiteraard is mijn onderzoek en zijn de teksten op de website auteursrechtelijk beschermd.
Citeren mag, stukjes tekst overnemen ook, maar wel altijd met bronvermelding en/of een link naar deze site.

aartjanszen