Naar de kaart

Dordrecht

Varkenmarkt

Varkenmarkt Dordrecht - het joodse schooltje achter de Synagoge

Ook in Dordrecht werd op aanstichten van de bezetter, een aparte school voor joodse kinderen gevestigd.
Die leerplichtige leerlingen mochten immers vanaf september 1941 niet meer samen met de andere leerlingen school gaan.
In opdracht van de Secretaris-generaal van het Opvoedingsdepartement in den Haag, zocht en vond het gemeentebestuur van Dordrecht een geschikte locatie, voor die kinderen die uiteraard gewoon naar school moesten.
De eenvoudigste oplossing (het waren slechts zo’n 25 kinderen) werden gevonden doordat de Israëlische gemeente de twee lokalen van het godsdienstschooltje achter de Synagoge aan de Varkensmarkt beschikbaar stelde.

leerlingen 1e en 2e klas van het joodse schooltje aan de Dordtse Varkenmarkt – voorjaar 1942 (voor dat de ster verplicht werd)

Als onderwijzend personeel, dat mochten alleen joodse onderwijzers en onderwijzeressen zijn, werd vervolgens Rozetta van Dam [1911-1991] benoemd en als hulponderwijzeres Margreet Hamburger [1914-1981].

Alles bij elkaar heeft het schooltje maar een jaar bestaan,  halverwege november 1942 was het afgelopen ‘wegens vertrek van leerlingen en leerkrachten’.