bronnen

Deze website vertelt het verhaal van de scholen, kinderen en leerkrachten in Amsterdam en in de rest van Nederland, in de periode 1940-1943. Het berust op uitvoerig onafhankelijk onderzoek van documenten uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland, zoals die terug te vinden zijn in de verschillende archieven.

Het bronnenmateriaal van alles wat op de website door mij is geschreven, is in een pdf-document beschikbaar.

De meeste bronnen zijn terugvindbaar in de volgende archieven:

Stadsarchief Amsterdam [SAA]
Onder het toegangsnummer 5191 bevinden zich alle documenten die de afdeling Onderwijs van de gemeente Amsterdam in die jaren ontving of produceerde. Voor een deel toegankelijk via de indicateur van het betreffende jaar, deels in afzonderlijke archiefnummers ondergebracht. Helaas ontbreken er nog al wat stukken, maar daar tegenover staat dat ik ook ‘per ongeluk’ stukken vond die niet geregistreerd staan onder het bewuste nummer, of indertijd daaronder zijn samengebracht.

Het Nationale Archief [HNA]
Onder het toegangsnummer 21437bevindt zich de verzameling stukken van het Kabinet (van van Dam). Het is vrij beperkt; voornamelijk kopieën van uitgaande stukken en dan nog bovendien vooral afkomstig uit de dossiers van van Dam, met zijn aantekeningen, in dik blauw potlood [weinig stukken afkomstig van de bezetter]. De dikke map is niet goed geordend, althans toen ik er de laatste keer was, vond ik het een ratjetoe, met onschatbare informatie.

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie [NIOD]
Onder het toegangsnummer 182 van de Joodsche Raad zit ook de rubriek van de afdeling onderwijs. Het is een vreemde collectie, vind ik; niet zoals bij de gemeente afkomstig van de afdeling zelf, maar vermoedelijk na 1945 bij elkaar gebracht uit verschillende oorsprongen; zo zitten er stukken bij afkomstig van verschillende scholen, onder andere met een paraaf van een schoolhoofd [meester Alter van de school in Noord].

Uiteraard is mijn onderzoek en zijn de teksten op de website auteursrechtelijk beschermd.
Citeren mag, stukjes tekst overnemen ook, maar wel altijd met bronvermelding en/of een link naar deze site.